نیم لیوان دسته دار “والنسیا”

شرکت بلور و شیشه اصفهان به تازگی یک محصول ظریف و زیبا با نام نیم لیوان دسته دار “والنسیا” با شماره فنی: ۴۵۲ به بازار مصرف عرضه کرده است که با هیچ کدام از انواع قبلی خود از نقطه نظر طراحی و کارایی بسیار مناسب برای پذیرایی های خانوادگی تان قابل مقایسه نمی باشد.