اعلام حضور در نمایشگاه تجاری بین المللی لوازم خانگی تهران – ۱۳۹۸

بدینوسیله با کمال خوشحالی به استحضار می رساند که ما در نمایشگاه تجاری بین المللی لوازم خانگی تهران از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۲۸ آبان الی ۱ آذرماه جاری برگزار می گردد، شرکت می نماییم.

بر این اساس، از شما تقاضا می گردد تا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران جهت تبادل نظر پیرامون جزییات زمینه های علاقه مندی مشترک و در راستای ایجاد همکاری درازمدت با آن شرکت محترم در مدت برگزاری این نمایشگاه به نحوی مناسب حضور به هم رسانیم.