اعلام حضور در نمایشگاه تجاری بین المللی لوازم خانگی مسکو – ۱۳۹۸

بدینوسیله با کمال خوشحالی به استحضار می رساند که ما در نمایشگاه تجاری بین المللی لوازم خانگی مسکو از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۹ الی ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ برگزار می گردد، شرکت می نماییم.

بر این اساس، از شما تقاضا می گردد تا در مرکز نمایشگاهی کراکاس مسکو و در شماره تالار و غرفه: “۹ اس۲۰۳” جهت گفتگو پیرامون جزییات زمینه های علاقه مندی مشترک و در راستای ایجاد همکاری درازمدت با آن شرکت محترم در مدت برگزاری این نمایشگاه به نحوی شایسته حضور به هم رسانیم.
hhexpo