اعلام حضور در نمایشگاه تجاری بین المللی لوازم مصرفی آمبینته فرانکفورت ۱۳۹۸

بدینوسیله با کمال خوشحالی به استحضار می رساند که برای پانزدهمین سال متوالی ما در نمایشگاه تجاری بین المللی لوازم مصرفی آمبینته فرانکفورت از تاریخ ۷ الی ۱۱ فوریه ۲۰۲۰ برابر با ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار می گردد، شرکت می نماییم.

بر این اساس، از شما تقاضا می گردد تا در شماره تالار و غرفه: “۶.۱ D05” جهت گفتگو پیرامون جزییات زمینه های علاقه مندی مشترک و در راستای ایجاد همکاری درازمدت با آن شرکت محترم در مدت برگزاری این نمایشگاه حضور به هم رسانیم.
فرانکفورت