گواهینامه ها و جوایز

شرکت بلور و شیشه اصفهان با توجه به قدمت طولانی در زمینه تولید طیف گسترده ای از بلورجات آشپزخانه با کیفیت بالا و قیمت رقابت پذیر و نیز با رعایت استانداردهای بین المللی توانسته است به عنوان یک واحد نمونه تولیدی خود را مطرح نماید و جایگاه ویژه ای در میان رقبای اصلی به دست آورد. شایان ذکر است، این شرکت توانسته است تا در بسیاری از نمایشگاه های داخلی و خارجی در حوزه لوازم آشپزخانه جوایز ارزنده ای را کسب نماید و همچنین به نحوی شایسته گواهی نامه های استاندارد ملی و سامانه های مدیریت کیفی بین المللی را اخذ کند.

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
ایزو ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵
ایزو ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵
لوح یادبود واحد منتخب صنعتی استان اصفهان-تیرماه ۱۳۹۶
لوح یادبود واحد نمونه صنعتی استان اصفهان-تیرماه ۱۳۹۴
لوح یادبود سیزدهمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان
لوح یادبود واحد نمونه صنعتی استان اصفهان-۱۳۸۶
لوح یادبود یازدهمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان ۱۱-۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۶
تقدیرنامه حضور در چهاردهمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی تبریز ۲۱-۲۸ مردادماه ۱۳۸۵
تقدیرنامه حضور در هشتمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی شیراز ۶-۱۰ شهریورماه ۱۳۸۵
تقدیرنامه حضور در هشتمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی مشهد ۱۵-۱۹ آبان ماه ۱۳۸۵
تقدیرنامه حضور در ششمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی خوزستان ۲۱-۲۵ آذرماه ۱۳۸۵
تقدیرنامه حضور در دهمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان ۳۰ آذرماه الی ۴ دی ماه ۱۳۸۵
تقدیرنامه حضور در چهارمین دوره نمایشگاه لوازم خانگی تهران ۶-۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۳
تقدیرنامه حضور در سومین دوره نمایشگاه لوازم خانگی تهران ۱۴-۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۲
تقدیرنامه حضور در نمایشگاه توانمندی های صنعتی استان اصفهان-۱۳۸۰
تقدیرنامه روز کارگر
لوح یادبود خانه صنعت و معدن استان اصفهان