تماس با ما

جهت مسیریابی دفتر مرکزی کد را اسکن کنید

لوکیشن دفتر مرکزی

شرکت بلور و شیشه اصفهان
نشانی دفتر مرکزی:
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
خیابان شاه نظری، کوچه نازآفرین، پلاک ۴، طبقه ۵
کد پستی: ۱۵۴۵۹۴۵۶۸۱
تلفن: ۷۲۹۱۵۰۰۰-۲۱-۰۰۹۸
۰۰۹۸-۲۱-۲۲۲۶۵۱۶۳
فکس: ۲۲۲۶۵۱۶۹-۲۱-۰۰۹۸
نشانی پست الکترونیک:
دفتر مرکزی: headoffice@esfahanglass.com
بخش صادرات: info@esfahanglass.com
بخش فروش داخلی: sales@esfahanglass.com
مدیریت: manager@esfahanglass.com

جهت مسیریابی کارخانه کد را اسکن کنید

لوکیشن کارخانه

نشانی کارخانه:
استان اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد
کیلومتر ۶ جاده دولت آباد به اصفهان
خیابان شمس تبریزی، شماره ۹۱
کد پستی: ۸۳۴۱۶۵۶۵۵۵
تلفن: ۴۵۸۳۶۱۶۱-۳۱-۰۰۹۸
فکس: ۴۵۸۳۶۱۶۴-۳۱-۰۰۹۸
نشانی پست الکترونیک:
کارخانه: factory@esfahanglass.com