دیس متوسط عینکی گلایل

نام محصول : دیس متوسط گلایل
کد محصول : ۵۵۱
تعداد بسته در کارتن : ۹
تعداد در کارتن : ۱۸
حجم :
ارتفاع : ۳۱ میلی متر
قطر بالایی : ۱۹۹×۲۸۸ میلی متر
قطر پایینی : ۱۹۱×۱۰۵ میلی متر
ابعاد کارتن : ارتفاع : ۲۲ سانتی متر | عرض : ۳۱ سانتی متر | طول : ۴۱ سانتی متر
وزن خالص : ۱۰.۶۲۰ کیلوگرم
وزن ناخالص : ۱۲.۰۲ کیلوگرم